Obchodní podmínky pro pobytové akce

Obchodní podmínky pro pobytové akce

Obchodní podmínky pro pobytové akce Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s.

Na základě GDPR, nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) a uveřejněním fotografií na webových stránkách a sociálních sítí – Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. 

1.Vyplněním elektronické přihlášky jste Vaše dítě závazně přihlásili na pobytovou akci a je nutné akceptovat obchodní podmínky.

2.Přihlášení je nutné provést nejpozději týden před zahájením akce. Informace o platbě Vám budou zaslány po přihlášení. Akce se uskuteční při minimálním počtu 16 dětí, kapacita je omezena na max. počet 18, po naplnění kapacity nelze již dítě přihlásit.

3.Cena pobytové akce je uvedena u přihlášky dané pobytové akce. Po vyzvání, prosíme o zaplacení zálohy 1 000,- korun. Číslo účtu: 2601641232/2010 (FIO banka), jako variabilní symbol uveďte datum narození vašeho dítěte den, měsíc, rok a do zprávy uveďte jméno svého dítěte. Zbývající částku – doplatek je třeba uhradit týden před zahájením akce na stejné číslo účtu. Je možné uhradit částku celou najednou, a to nejpozději 10 dní před zahájením akce. V případě potřeby není problém vystavit fakturu – pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu…

4.Cena zahrnuje stravu (snídaně-bufet, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, případně druhá večeře), pedagogický dozor, odměny (například čepice, batoh, lahev na pití s logem organizace…) pojištění, všechny výlety, vstupy, dopravu na výlety.

5.Při odhlášení dítěte z účasti na akci uhradím storno poplatky a výdaje, které vzniknou organizaci v souvislosti se zrušením přihlášky.

6.Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník akce podléhá řádu pobytové akce a respektuje pokyny vedoucích. V případě zvláštních okolností – při závažném porušení řádu (kázeňské přestupky) může být účastník na základě rozhodnutí vedení akce vyloučen a zajistím jeho okamžitý odvoz domů ještě před stanoveným termínem ukončení akce.

7.Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, elektronickými přístroji (mobil, MP3, apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte, organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození! Nepřípustné pro pobyt na akci jsou bojové a jím podobné nože, zbraně, předměty bojového umění, alkohol, drogy a další předměty, které by představovaly riziko ublížení na zdraví, nebo jiné újmy nejen Vašemu dítěti, ale i všem ostatním!

8.Dále potvrzuji, že pokud mé dítě na pobytové akci onemocní dlouhodobější nemocí při čemž by hrozilo nakažení ostatních účastníků pobytové akce i v tomto případě zajistím jeho okamžitý odvoz domů ještě před stanoveným termínem ukončení akce.

9.Všichni účastníci akce jsou pojištěni na trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti. Dítě není pojištěno na úraz z důvodu vyšší částky za pojištění. Byla by navýšena cena akce. Děkujeme za pochopení.

  1. Souhlasím s tím, že se mé dítě zúčastní veškerých sportovních aktivit jako je například lezení na skále, koupání, skákání na jumpingových trampolínách, jízda na kole, jízda na in-line bruslích, sáňkování, běžecké lyžování…

Přihlašuji své dítě na pobytovou akci a souhlasím s podmínkami i cenou.